Jak vypadá struktura stránky?

Kvalita obsahu

Jsou stránky dobře napsány, je kvalita textu odpovídající? Neobsahuje text pravopisné chyby? Je čitelný? Neobsahuje příliš složité termíny, kterým nikdo nebude rozumět? Je text čtivý? Má každý odstavec méně než 650 znaků? Není obsah zkopírovaný z jiných stránek?

Průzkum trhu

Víte, která klíčová slova v souvislosti s Vaším podnikáním uživatelé hledají? Víte, na která klíčová slova cílí Vaši konkurenti? Vedete si detailní seznam konkurence a jejich silných a slabých stránek?

Klíčová slova

Používáte klíčová slova, fráze a věty, které by mohli uživatelé hledat? Řešíte témata, která by je mohla zajímat?

Aktuálnost

Je Vaše stránka aktuální? Neobsahuje data, která jsou zastaralá? Najdou uživatelé na stránkách informace, které hledají (kupř. otevírací dobu, kontakt, adresu/mapu)? Zabývají se stránky aktuálními problémy? Jsou "čerstvé"?

Netextový obsah

Je na stránkách i jiný než textový obsah? Je text doplněn orázky, videi, grafikami či referencemi na podobný typ obsahu?

Odpovědi

Přináší Vaše stránky přímá a jednoduchá řešení uživatelům, kteří jej hledají?

Vyhledávače

Jsou stránky snadno přístupné pro vyhledavače? Ví o stránkách? Mohou roboti snadno "crawlovat" stránku?

Rychlost

Načte se stránka do jedné vteřiny na průměrně rychlém internetu? Načte se do čtyř vteřin na mobilních zařízeních? Obsahuje přiměřené množství requestů? Netrvá příliš dlouho, než server vrátí odpověď? Používá se dostatek optimalizačních technik?

Mobilní

Je stránka připravena pro mobilní zařízení? Nejsou na těchto zařízeních chyby? Ovládá se stránka na mobilních zařízeních snadno? Byla řádně testována na větším počtu zařízení? Byla testována i na pomalých, starých zařízeních?

Duplikáty

Má stránka vyřešené problémy s duplikáty? Nestává se, že na dvou odlišných stránkách (či url) se objevují podobná data?

URL

Má stránka lidsky přívětivé URL adresy? Nekončí zbytečně url adresy .php, nebo .html namísto čitelnějšího /? Obsahuje URL užitečná klíčová slova, či název článku?

HTTPS

Používá stránka bezpečnější HTTPS pro bezpečnější komunikaci s jejími návštěvníky?

Nadpisy

Používá stránka HTML title tag? Používá tagy h1h5 pro nadpisy a podnadpisy? Je text strukturován v rámci těchto nadpisů a podnadpisů?

Meta tagy

Používá stránka SEO, sociální ale i jiné meta tagy? Je v description meta tagu 160 znaků dlouhý popisek stránky vytvořený tak, aby zaujal příchozí návštěvníky z Googlu?

Strukturovaná data

Používá stránka ol, li tagy pro číselné a nečíselné odrážkové seznamy? Používá i další prvky, které vylepšují strukturu stránku?

Jaká je Vaše strategie?

Identita

Je stránka jednoduše identifikovatelná? Jsou identifikovatelní i její autoři? Může být stránka uvěřitelnou autoritou?

Zapojení

Jsou uživatelné nějak "zaháčkovaní"? Tráví na stránce dlouhou dobu konzumací obsahu nebo jen rychle přeskakují jinam?

Historie

Má stránka určitou historii? Poskytuje stránka po celou dobu jejího působení tématicky identické informace?

Kvalita

Pochází odkazy vedoucí pryč ze stránky z kvalitních, důvěryhodných a respektovaných zdrojů?

Čitelnost

Jsou odkazy na cizí stránky čitelné? Je z pohledu návštěvníka jasné, kam odkazy vedou? Neobsahují nicneříkající povely jako "zde"?

Počet

Nepřevyšuje počet odkazů ze stránek únosnou mez?

Lokalizace

Jsou stránky lokalizované pro potenciální uživatele mluvící jiným jazykem? Je přepnutí do cizích jazyků snadno dohledatelné?

Měření

Jsou dostupné statistiky návštěvnosti? Zaznamenává stránka jednotlivé uživatele? Dokáže rozlišit použité technologie, uživatelovo chování a zvyky?

Reputace

Je stránka respektovaná na sociálních sítích?

Sdílení

Jsou stránky sdíleny na sociálních sítích?